Nyhet

Islamske trossamfunn representerer den nest største religionen i Norge, og har hatt en vekst på 42.000 medlemmer de siste fem årene – en oppgang på 44 prosent til totalt 141.000 medlemmer.

Gjennom innsyn i tilsynssaker fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) kan Vårt Land i dag fortelle at norsk lov er blitt satt til side i muslimske trossamfunn:

«Fylkesmannen har blitt kjent med at enkelte trossamfunn som hører inn under vårt tilsyn har foretatt vigsler og skilsmisser etter Sharia-loven og utstedt dokumenter på det», skriver FMOA i et brev til Utenriksdepartementet.

LES OGSÅ: Ber om UD-hjelp til kvinner