I forrige uke sa kommunikasjonssjef Hans Rossiné at Oslo katolske bispedømme (OKB) ville vurdere om rapporten skulle offentliggjøres sammen med en kritisk metodegjennomgang. Nå har nettstedet katolsk.no meldt at bispedømmet konkluderte med at rapporten ikke blir tilgjengelig, med henvisning til «løftet informantene fikk om anonymitet, det som i andre sammenhenger kalles kildevern».