Oslo katolske bispedømme (OKB) har overtrådt personopplysningsforskriften, fastslår Datatilsynet. Derfor ilegges bispedømmet en bot på 75.000 kroner, ifølge dokumenter Vårt Land har fått tilgang til.