Oslo tingrett har sagt sitt i straffesaken mot Oslo katolske bispedømme (OKB): Å søke om støtte for medlemmer som ikke har gitt sin aktive tilslutning, i det omfang som OKB gjorde, er å anse som grovt uaktsomt bedrageri.