I januar ble det klart at bispedømmet tapte søksmålet de hadde anlagt mot staten. OKB krevde å få omgjort vedtaket om at de må tilbakebetale 40 millioner kroner i trostilskudd. Pengene hadde de fått for medlemmer de hadde registrert med den såkalte «telefonkatalogmetoden» (se faktaboks).