Torsdag og fredag var Kirkerådet samlet på Bispegården i Oslo. Én av sakene det var knyttet særlig stor spenning til, var forslaget til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene for tilskudd til menighetsprestetjeneste. Bak dette lange navnet skjuler det seg nemlig et vanskelig og avgjørende spørsmål, nemlig hvordan Dnks penger skal fordeles mellom bispedømmerådene rundt om i landet.