– Av hensyn til sikkerheten til den det gjelder kan Justis- og beredskapsdepartementet verken foregripe eller kommentere om noen har søkt eller blitt tilbudt asyl i Norge, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) til Vårt Land.