Kirkemøtet i år er det siste i denne valgperioden. Til høsten er det nytt valg, og 30. april går fristen ut for å stille lister i bispedømmene. Men Karstensen har allerede bestemt seg for å ikke ta gjenvalg.