– Mitt inntrykk er at elevsikkerheten godt ivaretatt. Mer utfordrende kan nok bruken av digitale tjenester som ikke er innkjøpt av skolevesenet være, som Google docs, sier lektor Henning Lund ved Eikeli videregående skole.