Søndag 22. mars skulle utgjevinga av «Bibelen 2020», ei omsetjing av Bibelen til dansk, blitt feira med festgudsteneste og full kyrkje. I staden for sto biskop Peter Skov-Jakobsen og talte for tomme kyrkjebenkar.