Folkehelseinstituttet har på sine hjemmesider fhi.no oppdatert informasjon og råd. Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet.