I 2003 ytret Ungdommens kirkemøte (UKM) ønsket om at gudstjenestene skulle kjennes mer relevante, og bidro dermed til å sparke i gang gudstjenestereformen, som nok en gang er tema på Den norske kirkes årlige landsmøte, Kirkemøtet, som nå pågår i Trondheim. Flere ledd i gudstjenesten skal opp til diskusjon etter en høringsrunde i fjor.