– SVs gjennomslag for å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp er et viktig første skritt for å sikre færre fattige barnefamilier. Det vil innebære at familiene som har minst sitter igjen med mer i hverdagen. Her har det vært svært ulik praksis i kommunene, og vi vil sikre at alle behandles likt uavhengig av hvor man bor, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til Vårt Land. Hun sitter i Stortingets finanskomité for SV.