Det britiske valgsystemet favoriserer store partier og har historisk sett ført til at enkeltpartier får flertall av representantene i Parlamentet. Fram til valget i 2010 kom regjeringene fra enten det konservative partiet eller fra arbeiderpartiet.