«Hvorfor kan ikke vi folkekirkeprester litt oftere be for syke? Det er ganske stille på den fronten», skrev Tunsberg-biskop Per Arne Dahl nylig i et innlegg som også kritiserte Visjon Norges kobling mellom helbredelsesforbønn og penger.