Tros- og livssynssamfunn i Norge diskuterer nå årets helligdager. Anne Sender, spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn (STL) mener diskusjonen er berettiget i et flerreligiøst samfunn, med økende sekularisering og et nylig skille mellom stat og kirke