I sitt svar på Nidaros bispedømmeråds spørsmål om hva slags kompetanse Kristine Sandmæl kan tilføre Bispemøtet, svarer hun blant annet at hun «bærer med meg en minoritetserfaring fra eget liv».