En spørreundersøkelse blant 216 prester i Svenska kyrkan viser at mange brudepar ønsker at Gud blir tonet ned under bryllupsseremonien. 1 av 3 svarte at de i vigselssamtalen hadde blitt bedt om å ikke vektlegge det kristne budskapet, melder Kyrkans Tidning.