Nyhet

– Biskopane har åtvara sterkt mot oppmjuking av lovverket, fortel teolog og Latin-Amerika-kjennar Ole Jakob Løland.

Han seier kyrkjeleiarne har lagt all sin autoritet for at fleirtalet av Argentinas 72 seier nei til å gje argentinske kvinner rett til abort utan atterhald.

– Problemet er berre at den katolske kyrkja manglar moralsk autoritet, for ho støtta i si tid juntaen, forklarar Løland, som er postdoktor ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Han kjenner Latin-Amerika godt etter studieopphald i fleire land.

Løland fortel at oppslutninga om den katolske kyrkja i Argentina er svekka: