Den omstridte danske kristne predikanten Torben Søndergaard har søkt om asyl i USA, fordi han føler seg religiøst forfulgt i Danmark. Det skriver avisen Kristeligt Dagblad, som referer til en video predikanten har publisert på Youtube. Der forteller Søndergaard at han har søkt om asyl i USA fordi han frykter å bli satt i fengsel og få tvangsfjernet sine barn hvis han returnerer til Danmark.