Det har vært mye kritikk av den gjeldende ordningen for valg til Kirkemøtet. Åpen ­folkekirke ønsket å avvikle ordningen med nominasjons-­komiteer og gikk inn for et rent «partivalg».