På nytt er det ei sak med opphav i Texas som kan endre amerikanske kvinners rett til abort: