– Dette sier noe om hvor sterkt kirken faktisk står blant folk, men tallene gir oss også noen utfordringer som handler om at vi ikke kan ta medlemmene våre for gitt, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.