Det går frem av en fersk innstilling fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité.