– Det er en klar økning i antall rapporterte saker, og det er grunn til å tro at mye skyldes Metoo-kampanjen og strømningene som allerede lå i samfunnet før kampanjen skjøt fart. Det er ingen tvil om at flere melder fra og at virksomhetene tar det på alvor, men om det er en faktisk økning i saker, kan man ikke si noe om ut ifra disse tallene, sier Helene Horsfjord, spesialrådgiver i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).