– Vi ser folk i øynene og behandler mennesker som mennesker, ikke bare som en kunde eller bruker av sosialtjenester, sier Bergfinn Sørlie, «asfaltdiakon» i Bergen.