– På grunn av det som har kommet frem i mediene de siste ­dagene ønsker vi å bytte veinavn, sier Shahbaz Tariq, bydelsutvalgsleder for Søndre Nordstrand i Oslo.