– Det har gått omtrent fire år siden jeg sist hadde kontakt med dem, og etter å ha tydelig sagt fra at jeg ikke vil ha noe med dem å gjøre, fyller de fremdeles ut navnet mitt når de søker om statsstøtte, sier «Fredrik». Han kan ikke stå fram med fullt navn, men Vårt Land kjenner hans identitet.