– Islam har ganske spesifikke og mer omfattende krav til personlig praksis enn det mange nordmenn er vant med, sier Sindre Bangstad, forsker ved Institutt for Kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).