Søndag går inntektene fra TV-aksjonen til CARE Norge sitt arbeid for å bedre likestilling og kvinners rettigheter i ni fattige land. Satsingen er i tråd med gjentatte erklæringer fra regjeringen om at Norge skal gå i front når det gjelder likestilling og bistand.