Et budsjettarbeid uten reell bevegelse og en siste budsjettfrist lørdag klokken 12, tvang frem krisetilstander i budsjettprosessen på Stortinget.