Mannen er ansatt i et kirkelig fellesråd i Vestoppland. Saken kommer opp kort tid etter at en tidligere kirkeverge i Østerdal ble tiltalt for millionunderslag fra kirkekassa.