Verden er blitt stadig mer demokratisk de siste 40 årene, ikke minst i kjølvannet av Sovjetunionens og kommunismens kollaps rundt 1990. Utviklingen bekreftes i rapporten The Global State of Democracy 1975–2015 fra International Institute for Democracy and Electoral Assistance.