I Kirkelig fellesråd i Oslo sitt prinsippvedtak fra 17. oktober heter det at «Behovet for nye orgler realiseres fortrinnsvis gjennom bruk av digitale orgler». Vedtaket omfatter også at nyanskaffelser og omfattende rehabiliteringer av pipeorgler primært finansieres av menighetene, med mulighet for bidrag fra fellesrådet.