Nyhet

PARIS: Mens statslederne har dratt hjem fra toppmøtet i Paris, og forhandlerne har fritt spillerom, roper et så og si samlet sivilsamfunn varsku om at politikernes nasjonale innsats har vært for dårlig:

– Rapporten som legges frem nå viser helt tydelig at Norge bør gjøre mer enn de gjør i dag. Skal vi ta det rettmessige ansvaret for hva vi historisk sett har sluppet ut, må vi både kutte mer på hjemmebane og sikre mer i klimafinansiering til fattige land, sier Ingrid Næss Holm.

Klimarådgiveren i Kirkens Nødhjelp (KN) har lang fartstid på FNs klimaforhandlinger. Denne uken var hun til stede da søsterorganisasjonen Christian Aid presenterte en fersk rapport om rettferdig klimaansvar i Paris.

Rapporten er nedslående nytt for Norge: Til sammen nitten miljø- og utviklingsorganisasjoner fra i-land og u-land har regnet seg gjennom utslippsmålene FN-landene har meldt inn til forhandlingene. Deres konklusjon er klar. I-land gjør ikke nok. Mange u-land gjør mer enn forventet.