PARIS: Mens statslederne har dratt hjem fra toppmøtet i Paris, og forhandlerne har fritt spillerom, roper et så og si samlet sivilsamfunn varsku om at politikernes nasjonale innsats har vært for dårlig: