Tros- og livssynsminoriteter opplever at de i den nye tros- og livssynsloven er diskriminert i forhold til Den norske kirke (Dnk). Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, formulerer det forsiktig: