På torsdag ble det klart at Silje Kvamme Bjørndal blir ny generalsekretær i Kristen Idrettskontakt (KRIK). Hun tar over for Magnus Hvalvik, som har vært konstituert generalsekretær etter at Erling Ekroll i høst gikk av etter konflikt rundt samlivsspørsmål i organisasjonen.