En forhandlingskoalisjon av mer enn 100 land som har jobbet i kulissene av klimaforhandlingene, regnes som en av de viktigste grunnene til at dette årets møte skiller seg fra tidligere møter.