I nytt handlingsprogram for Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) foreslår programkomiteen en innstramming av abortloven med å «innføre absolutt abortgrense i uke 16». Landsmøtet i helgen skal ta stilling til saken.