Denne uken sendte Justisdepartementet ut en ny instruks med presiseringer for behandling av personer som har løyet om sin identitet ved ankomst Norge.