– Ledelsen i Ny Generasjon har et annet bilde av hvordan Ny Generasjon og det internasjonale arbeidet skal se ut enn det Stephan Christiansen har. Vi er takknemlig for at Stephan startet Ny Generasjon, men har ikke ønsket at han skal trå inn i en rolle som internasjonal leder, skriver daglig leder i Ny Generasjon, David Haddeland og styreleder André Birkeland i en e-post til Vårt Land.