– Jeg kan ikke se at dette reiser noen spørsmål ved hans troverdighet, og vi har heller ikke mottatt klager fra noen andre enn Jens Brun-Pedersen, sier Knut Magnus Berge. Han er utenrikssjef i NRK og Tomm Kristiansens nærmeste overordnede.