– For meg handler dette til ­syvende sist om å bli å bli frelst, sier Jogeir Lianes, leder for kreasjonist­foreningen Skaper, som ble opprettet for halvannet år siden.