– Mange føler at de ikke er en del av det norske fellesskapet, forteller religionsviter Aksel M. Bjerke, fra organisasjonen Likestilling, integrering, mangfold (LIM).