Kvinner i 11 land i Europa har svart på spørsmål om alkoholbruk under svangerskapet. I gjennomsnitt rapporterte 16 prosent av kvinnene at de hadde drukket alkohol etter at de ble gravide, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).