Den norske avtalen med Nederland innebærer at 242 norske fanger skal sone i et nederlandsk fengsel. Hittil har 60 innsatte sagt seg villige til å gjøre det, skriver Bergens Tidende.