Landsfaderne Einar Gerhardsen og Martin Tranmæl var begge avholdsmenn i solidaritet med samfunnets dårligst stilte. Tidligere mente arbeiderbevegelsen at misbruk av alkohol var et samfunnsproblem som i første rekke rammet arbeiderklassen.