– Jeg ønsker å koble sammen min lille livsfortelling med den store livsfortellingen. Poenget mitt er at det som gir livet mening er hva vi gir til andre og hva vi får fra andre. Å erfare Guds kjærlighet og leve etter det dobbelte kjærlighetsbudet er derfor to veier til mening, sier sokneprest i Sveio, Gisle Sørhus (32), til Presteforeningens hjemmeside.