Vårt Land fortalte i februar 2016 at medlemsland i OECD ønsket å føre militær- og sikkerhetsutgifter på bistandsbudsjettene.