– Børge Brende tok over styringen av Utenriksdepartementet, og stanset umiddelbart arbeidet med å stramme inn reglene til Norfund, sier Heikki Eidsvoll Holmås (SV).